Share

  • pre­luarea evidenţie­rii mijloacelor fixe aflate în patri­mo­niu, cal­cu­lul amortis­mentelor;
  • con­sultanţă şi asistenţă în vede­rea elabo­rării sau deru­lării pro­iectelor cu finanţare externă;
  • elabo­rare Studii de Fezabilitate;
  • elabo­arare Plan de Afaceri;
  • con­sultanţă în dome­niul achi­ziţi­i­lor (inclu­siv pe SEAP), contabilităţii, salarizării, etc.

© Copyright audit​covlex​.ro 2012. Toate drep­turile rezervate. Webde­sign: www​.voidart​.ro