Prezentare servicii de audit intern

Share

Auditul intern efectuat de noi are drept scop asi­gu­rarea con­duce­rii asupra respectării poli­tici­lor contabile, a manage­men­tu­lui, eva­luarea eficienţei siste­mu­lui de control intern (financiar si nefi­nanciar), eva­luarea calităţii, cre­dibilităţii şi realităţii datelor fur­nizate manage­men­tu­lui, protejarea ele­mentelor patri­mo­niale bilanţiere si extrabilanţiere.

Efect​uăm servicii de audit intern pen­tru instituţii publice si societăţi comerci­ale.

© Copyright audit​covlex​.ro 2012. Toate drep­turile rezervate. Webde­sign: www​.voidart​.ro